Geoportál

 

Náučné chodníky

Náučné chodníky

 

http://kstprsany.sk

 

VEGO

 

Pečat

Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o výrube SSE-D - Výzva

Vyzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spolahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu podĺa § 43 zákona o energetike. Pod vedenín 22 kV/NN vedenie č. 490 v k.ú. Horné Pršany.

V prílohe oznámenie, výzva,  splnomocnenie, mapa vedenia.

Výzva-výrub pod vedením č.490

Vyvesené: 12. 2. 2018

Dátum zvesenia: 12. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť