Geoportál

 

Náučné chodníky

Náučné chodníky

 

http://kstprsany.sk

 

VEGO

 

Pečat

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ 274/2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Vyvesené: 5. 10. 2017

Dátum zvesenia: 16. 10. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť