Geoportál

 

Náučné chodníky

Náučné chodníky

 

http://kstprsany.sk

 

VEGO

 

Pečat

Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka 12.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horné Pršany

Starosta obce Horné Pršany podľa  § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a  12. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horné Pršany, ktoré sa bude konať dňa 

23.mája 2017 od  18,00 h. v zasadačke OcÚ

 

Pozvánka zastupiteľstvo 23.5.2017

Vyvesené: 15. 5. 2017

Dátum zvesenia: 28. 5. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť