Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Asfaltovanie

POZOR ! Uzavretie cesty v obci Horné Pršany.

Vážení občania
Regionálna správa ciest Banská Bystrica
Oznamuje občanom, že dňa 18. augusta 2017 to je
v piatok sa bude realizovať asfaltovanie povrchu cesty III/2416 v obci Horné Pršany
a to v úseku od domu č.44 /obrátka autobusu/ smerom do Banskej Bystrice po kultúrny dom Horné Pršany
v čase od 7,00 do 17,00 hod.
V tomto čase bude pre práce cesta uzavretá.

Zároveň upozorňujeme všetkých , ktorý budú parkovať vozidlá v tomto termíne na ceste III/2416, že tieto vozidlá môžu byť v prípade neumožnenia vykonania prác/ odtiahnuté.

Autobus linky 601463 Banská Bystrica – Horné Pršany bude mať v čase prác konečnú zastávku pri dome č.1 a to spoje z odchodom z Horných Pršian o 9,30 / 11,00 / 13,05 / 14,30/ a 15,30 hod.

Parkovanie vozidiel v čase prác bude možné pri futbalovom ihrisku.

Za pochopenie a ústretovosť všetkým veľmi pekne ďakujeme.
celý text

ostatné | 15. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
znak polície

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici varuje pred podvodníkmi a zlodejmi.
Ploicajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Polícia ponúka v prílohe upozornenia niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií. celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Logo Hasiči a záchranáry

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vyhlasuje " ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU" V ÚZEMNOM OBVODE OKRESU BANSKá BYSTRICA od 2.8.2017, 15,00 hod do odvolania. celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Asfaltovanie

Rekonštrukcia cesty v obci Horné Pršany

Obec Horné Pršany a Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Banská Bystrica

Oznamuje občanom, že v priebehu 32. a 33. kalendár. týždňa 2017 sa bude realizovať rekonštrukcia povrch
cesty III/2416 v obci Horné Pršany a to v úseku od domu č.44 /obrátka autobusu/ smerom do Banskej Bystrice v dĺžke cca 800 m

Na základe toho chceme požiadať občanov bývajúcich, vlastniacich pozemky/nehnuteľnosti/ a parkujúcich v tejto časti obce, aby v rámci svojich možností očistili časti vozovky, rigoly a nájazdy priľahlé k ich pozemkom/nehnuteľnostiam/ od buriny a nečistôt / zemina, piesok atď./
Materiál z čistenia umiestnite na kôpky pri ceste
a v priebehu 32.týždňa 2017 budú obecným úradom odvezené.

Zároveň upozorňujeme všetkých , ktorý budú parkovať vozidlá v tomto termíne na ceste III/2416, že tieto vozidlá môžu byť v prípade neumožnenia vykonania rekonštrukcie /frézovanie, asfaltovanie/ odtiahnuté.

Predpokladaný termín prác:
frézovanie 10.8.2017 a asfaltovanie 14./15.8.2017

Za pochopenie a ústretovosť všetkým veľmi pekne ďakujeme.
celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Rozhľadňa

Náučný chodník Horné Pršany-Lažtek, rozhľadňa

PROJEKT NA VYBUDOVANIE.
Na základe poskytnutej finančnej dotácie na rok 2017 podĺa VZN BBSK č.31/2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu v BBSK.
Termín realizácie: jún-august 2017 celý text

ostatné, náš tip | 27. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Zarastený pozemok

Výzva - upozornenie zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pĺnohospodárskej pôdy,aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje zákon. celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Vypalovanie trávy

Upozornenie - jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

UPOZORNENIE
Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi. celý text

ostatné | 14. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Harmonogram zberu odpadu v roku 2017 1

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017

Oznamujeme Vám, že v roku 2017 sa bude zber odpadu
organizovať podľa harmonogramu v prílohe celý text

náš tip | 21. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

JOGA Horné Pršany


ostatné | 7. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Hasičská súťaž Hronsek


ostatné | 9. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Triedenie odpadu - farby vriec


ostatné | 22. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu odpadu


ostatné | 27. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Deň obce Horné Pršany 2016


ostatné | 8. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu


ostatné | 11. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu


ostatné | 11. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Urbár Horné Pršany


ostatné | 27. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Upozornenie a výzva - poľnohospodárska pôda


ostatné | 25. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Jarné upratovanie 2016


ostatné | 17. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Bežecká lyžiarska trať


ostatné | 22. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Stolnotenisový turnaj 2016


ostatné | 13. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu odpadu v roku 2016


ostatné | 22. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Zmena CP linky 601463 B.Bystrica-H.Pršany


ostatné | 9. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 7. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Mikuláš 2016


ostatné | 26. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Upozornenie - zimná údržba


ostatné | 26. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Projekt "Náučný chodník Horné Pršany-Kremenia"


ostatné | 19. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Stolný tenis OZNAM


ostatné | 18. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - Oslavy SNP


ostatné | 27. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Voľba hlavného kontrolóra


ostatné | 15. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Upozornenie


ostatné | 24. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná