Navigácia

Obsah

MDD 2016

MDD na volejbalovom ihrisku na Horných Pršanoch.

Obecný úrad Horné Pršany a komisia kultúry,športu a mládeže zorganizovala

dňa 4.6.2016 "MDD 2016" pre deti Horných Pršian.

Pre deti boli pripravené rôzne zábavné  discipliny a na záver starosta odovzdal

každemu zúčastnenému pekné darčeky a účastnícke medajle. Pre deti, rodičov

a starých rodičov organizátori pripravili občerstvenie a pitný režim.

Veĺké poďkovanie patrí organizátorom a sponzorom toho príjemného popoludnia.