Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia volejbalového ihriska

V rámci MDD 2016 bolo znovu otvorené
volejbalové ihrisko pri KD Horné Pršany.

Spojením financií obce a MF sa nám po dlhých rokoch podarilo zrekonštruovať

volejbalové ihrisko pri kultúrnom dome. Poďakovanie patrí občanom , ktorý sa svojou

rukou pričinili na brigádach už v roku 2015 i tým, ktorý odborne pracovali na jar roku 2016.

Dúfame, že nám všetkým bude dobre a dlho slúžiť.