Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

05.03.2019

Cúdenice

Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo Cúdenice

Výbor Pozemkového spoločenstva Cúdenice zvoláva zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.03.2019 t.j. sobota v Malachove/Bistro na ihrisku, Bučinová ul./začiatok o 9,00 hod

Detail

23.01.2019

ošípané

Registrácia chovu ošípaných na vlastnú spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje na postup pri chove jednej ošípanej na vlastnú spotrebu a pri získaní ošípanej na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa.

Detail

20.12.2018

Zber odpadu

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a Obec Horné Pršany Vám oznamujú termíny zberu odpadu v 1. polroku 2019

Detail

18.12.2018

farebná abeceda triedenia odpadu

Ako správne triediť-separovať odpad

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom. Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera, vreca.

Detail