Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

18.12.2019

ošípané

Registrácia chovu ošípaných na vlastnú spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje na postup pri chove jednej ošípanej na vlastnú spotrebu a pri získaní ošípanej na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa.

Detail

27.11.2019

zima

Zimná údržba komunikácií 2019-2020

Blíži sa zimné obdobie, kedy obec ako správca miestnych komunikácií a BBRSC ako správca cesty III. triedy do centra našej obce /obrátka autobusu/ zabezpečujú odhŕňanie a posyp miestnych a regionálnych komunikácií . Udržiavanie zjazdnosti komunikácií v zimnom období nie je len záležitosťou správcov, ale malo by to byť spoločným záujmom všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci. Týmto vyzývame občanov a podnikateľov parkujúcich svoje vozidlá na miestnej a regionálnej komunikácii pred svojimi domami a prevádzkami, aby ich počas zimného obdobia umiestňovali do svojich dvorov a garáží. Parkovaním na komunikáciách spôsobujú zúženie vozovky a zhoršenie prejazdu vozidiel zimnej údržby komunikácií, odvozu komunálneho odpadu, verejnej autobusovej doprave do obce a v konečnom dôsledku aj ostatným spoluobčanom - vodičom.

Detail

13.11.2019

logo MVSR

Voľby do NR SR 2020

Informácie o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 -Rozhodnutie predsedu NR SR -Informácie voĺba poštou -Informácie volič

Detail

13.09.2019

Uznesenia z 3.zasadnutia OZ obce Horné Pršany 13.09.2019

Uznesenia z 3.zasadnutie OZ Horné Pršany 13.09.2019

Detail

08.07.2019

požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchraného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica od 8.7.2019 10,00 hod do odvolania.

Detail

Úradná tabuľa