Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o návrhu zámeru na odpredaj majetku-pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 6. 5. 2022

Dátum zvesenia: 22. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť