Navigácia

Obsah

Projekty

Projekty, ktoré boli realizované
Rok Názov projektu Zdroj financovania Suma v Sk
2004 Rekonštrukcia domu smútku BBSK Banská Bystrica 40 000
2004 Dokončenie prístavby kultúrneho domu BBSK Banská Bystrica 20 000
2005 Výstavba detského ihriska BBSK Banská Bystrica 50 000
2005 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu BBSK Banská Bystrica 15 000
2006 Rekonštrukcia futbalového ihriska BBSK Banská Bystrica 60 000
2006 Rekonštrukcia verejného osvetlenia BBSK Banská Bystrica 70 000
2007 600. výročie prvej písomnej zmienky BBSK Banská Bystrica 25 000
 
 2008  Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 
 
 2009  Rekonštrukcia kultúrneho domu 
 
 2013 Rekonštrukcia zvonice                              SAŽP, BBSK
 
 2015 Rekonštrukcia volejbalového ihriska         MF SR