Navigácia

Obsah

Zastupiteľstvo

Finančná komisia

 • Predseda
 • Ing. Martin Snopko
 • Členovia
 • Anna Smutná, Katarína Snopková

Komisia výstavby, územného plánovania

 • Predseda
 • Teodor Škrabský
 • Členovia
 • Matúš Riečan, Ján Snopko, Vladimír Potocký

Komisia pre ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia

 • Predseda
 • Matúš Riečan
 • Členovia
 • Mgr. Riečanová Ľubomíra, Emília Dobrotová č.71

Komisia pre kultúru, mládež a šport

 • Predseda
 • Juraj Krnáč
 • Členovia
 • Ivan Baláž, Zdenka Balážová, Matej Dobrota ml., Emília Dobrotová č.71, Natália Murgašová, Ing. Ľubica Koštiaľová,
 • Dáša Sčensná, Jakub Snopko

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

 • Predseda
 • Mgr. Danica Kukuľová
 • Členovia
 • Ing. Martin Snopko, Matúš Riečan, Juraj Krnáč, Teodor Škrabský

Výročná správa 2011

Správa nezávislého auditora 2011