Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2016

Zmluva o dielo

Z-13-2016

6 400,00 EUR

PLATAN TEAM s.r.o.

Obec Horné Pršany

12.07.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Z-14-2016

600,00 EUR

BBSK

Obec Horné Pršany

13.07.2016

Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie

Z-15-2016

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Horné Pršany

19.08.2016

Kúpna zmluva

Z-16-2016

100,00 EUR

Teodor Škrabský

Obec Horné Pršany

16.09.2016

Nájomná zmluva

Z-17-2016

390,00 EUR

Spoje s.r.o.

Obec Horné Pršany

03.10.2016

Zmluva o dotácii

Z-18-2016

450,00 EUR

TJ ISKRA

Obec Horné Pršany

05.10.2016

Zmluva o dielo

Z-19-2016

17 921,70 EUR

LED SOLAR TRADE s.r.o.

Obec Horné Pršany

16.01.2017

Kúpna zmluva

Z-01-2017

285,00 EUR dvestoosemdesiatpäť

Natália Murgašová

Obec Horné Pršany

03.02.2017

Zmluva o umeleckom výkone

Z-02-2017

150,00 EUR

Tanečný pár Zuzana a Tomáš

Obec Horné Pršany

17.02.2017

Darovacia zmluva

Z-03-2017

100,00 EUR

OKST-TURISTA Horné Pršany

Obec Horné Pršany

17.02.2017

Darovacia zmluva

Z-04-2017

300,00 EUR

Únia žien slovenska

Obec Horné Pršany

06.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Z-05-2017

377,00 EUR

Slovenský zväz včelárov

Obec Horné Pršany

14.03.2017

Darovacia zmluva

Z-10-2017

200,00 EUR

Slovenský Červený kríž

Obec Horné Pršany

21.03.2017

Zmluva o výpožičke

Z-09-2017

Neuvedené

Obec Horné Pršany

Slovenský zväz včelárov

30.03.2017

Zmluva o auditorskej činnosti

Z-11-2017

250,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela

Obec Horné Pršany

05.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Z-07-2017

700,00 EUR

Únia žien slovenska

Obec Horné Pršany

11.04.2017

Zmluva o dotácii TJ Iskra

Z-08-2017

1 000,00 EUR

TJ ISKRA

Obec Horné Pršany

02.05.2017

Zmluva o dotácii Turisti

Z-06-2017

200,00 EUR

OKST-TURISTA Horné Pršany

Obec Horné Pršany

27.05.2017

Zmluva o dielo

Z-12-2017

2 430,00 EUR dvetiscíštyristotridasať

ATC Services, s.r.o.

Obec Horné Pršany

02.06.2017

Zmluva o dielo

Z-13-2017

9 512,80 EUR

Peter Snopko SNOSTAV

Obec Horné Pršany

05.06.2017

Zmluva o účinkovaní FS

Z-24-2017

450,00 EUR

Združenie FS Partizán Slovenská Ľupča

Obec Horné Pršany

07.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Z-22-2017

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Bankobystrický samosprávny kraj

Obec Horné Pršany

07.06.2017

Darovacia zmluva

Z-15-2017

75,00 EUR

Stavby TS s.r.o.

Obec Horné Pršany

07.06.2017

Darovacia zmluva

Z-16-2017

50,00 EUR

ALESTAV s.r.o.

Obec Horné Pršany

07.06.2017

Darovacia zmluva

Z-17-2017

50,00 EUR

GEOMAD s.r.o.

Obec Horné Pršany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: