Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2018

Darovacia zmluva

Z-19-2018

200,00 EUR

Ján Snopko - Geoplán

Obec Horné Pršany

11.06.2018

Zmluva o umeleckom výkone

Z-13-2018

200,00 EUR

FS Javory a Liesky

Obec Horné Pršany

22.06.2018

Darovacia zmluva

Z-14-2018

75,00 EUR

Bauhaus s.r.o.

Obec Horné Pršany

22.06.2018

Zmluva o spracovaní údajov

Z-17-2018

0,00 EUR

MADE spol. s r.o.

Obec Horné Pršany

29.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Z-16-2018

365,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horné Pršany

29.06.2018

Zmluva o vykonaní zvozu a likvidácie záznamov

Z-10-2018

6,00 EUR

OZO-RECYCLING, s.r.o.

Obec Horné Pršany

29.06.2018

Darovacia zmluva

Z-11-2018

50,00 EUR

GEOMAD s.r.o.

Obec Horné Pršany

10.07.2018

Zmluva o dielo

Z-21-2018

2 430,00 EUR

ATC Services, s.r.o.

Obec Horné Pršany

11.07.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

Z-20-2018

198 891,80 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Mikroregión Pozdola Bystrice

19.07.2018

Kúpna zmluva

Z-22-2018

335,00 EUR

Peter Murgaš

Obec Horné Pršany

19.07.2018

Kúpna zmluva

Z-23-2018

330,00 EUR

Peter Murgaš

Obec Horné Pršany

30.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

Z-24-2018

1 500,00 EUR

Bankobystrický samosprávny kraj

Obec Horné Pršany

14.08.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

Z-25-2018

60,00 EUR

Ing. Miroslav Ursíny

Obec Horné Pršany

21.09.2018

Zmluva o dielo

Z-26-2018

14 999,27 EUR

MGŠ s.r.o.

Obec Horné Pršany

21.09.2018

Zmluva o zabezpečení zberu textilu

Z-27-2018

0,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SALOVENSKU

Obec Horné Pršany

26.09.2018

Zmluva o termínovanom úvere

Z-28-2018

15 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Horné Pršany

25.10.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Z-26-2018-1

0,00 EUR

MGŠ s.r.o.

Obec Horné Pršany

08.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Z-29-2018

6 700,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Banská Bystrica

Obec Horné Pršany

27.11.2018

Zmluva o dielo

Z-30-2018

8 448,30 EUR

RENOVIA s.r.o.

Obec Horné Pršany

07.02.2019

Dodatok č.13

Z-01-2019

Neuvedené

Obec Selce

Obec Horné Pršany

07.02.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

Z-02-2019

161,00 EUR

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Horné Pršany

12.02.2019

Darovacia zmluva

Z-03-2019

150,00 EUR

OKST-TURISTA Horné Pršany

Obec Horné Pršany

25.02.2019

Dodatok k zmluve

Z-04-2019

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Horné Pršany

18.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Z-05-2019

1 000,00 EUR

TJ ISKRA

Obec Horné Pršany

03.04.2019

Darovacia zmluva

Z-06-2019

200,00 EUR

Slovenský Červený kríž

Obec Horné Pršany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: