Horné Pršany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín