Horné Pršany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Vyvesené: 21. 9. 2023 Dátum zvesenia: 7. 10. 2023