Navigácia

Obsah

Vážení návštevníci, vitajte na webovej stránke

obce Horné Pršany

 

Novinky

Obec Horné Pršany

flagerb

Obec Horné Pršany na nachádza juhozápadne od Banskej Bystrice. Je súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja a okresu Banská Bystrica. Obec leží na východnom okraji Kremnického pohoria v malom krajinnom podcelku Malachovného predhoria.

Najnižší bod  Pršianskeho chotára sa nachádza na sútoku dvoch potokov a to Rakytovského a Pršianskeho v lokalite Podrenčín v nadmorskej výške 464 m.n.m a najvyššie položené miesto sa nazýva Vysočina – Košiare vo výške 960 m.n.m. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 635 m.n.m. Povrch zväčša zalesneného chotára rozčleneného menšími potokmi na rad dlhých chrbtov,  prudko sa zvažujúcich do dolín, tvoria druhohorné usadeniny a pyroklastiká andezitov. Pri obci je ojedinelá jaskyňa so stenami vyplnenými pestrými odrodami kremeňa. Z časti chotára nazývaného Kopanice je prekrásny výhľad na niekoľko desiatok obcí, strednú časť Pohronia, Banskú Bystricu, Zvolen, dokonca za jasných dní máme Poľanu a Podpoľanie ako na dlani.

Úradná tabuľa