Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

23.02.2018

Pozvánka"Pozemkové spoločenstvo Cúdenice"

Výbor Pozemkového spoločenstva Cúdenice zvoláva zasadnutie spoločenstva na dňa 24.3.2018 o 10,00 hod do Bistra na ihrisku, Bučinová ul., Malachov.

Detail

19.02.2018

Bežkár

Úprava lyžiarskej bežeckej trate zvážnica z Horných Pršian

Oznamujeme bežkárom, že úsek lyžiarskej bežeckej trate "Pršiansko-Malachovská zvážnica" bol 19.2.2018 a 22.2.2018 upravený skútrom v úseku z Horných Pršian po miesto Nad Jazerom / prepadnutá cesta /ďaľší úsek do Králik je upravený ratrakom .

Detail

14.12.2017

Harmonogram 2018

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018 - triedenie odpadu

Oznamujeme Vám, že v roku 2018 sa bude zber odpadu organizovať podľa priloženého harmonogramu. V prílohe je návod ako separovať-triediť odpad a farebné rozlíšenie nádob podľa druhu vytriedeného odpadu.

Detail

20.11.2017

Zimná údržba

Zimná údržba komunikácií

Blíži sa zimné obdobie, kedy obec ako správca miestnych komunikácií a BBRSC ako správca cesty III.triedy do centra našej obce /obrátka autobusu/ zabezpečujú odhŕňanie a posyp miestnych a regionálnych komunikácií . Udržiavanie zjazdnosti komunikácií v zimnom období nie je len záležitosťou správcov, ale malo by byť aj spoločným záujmom všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci.

Detail

26.10.2017

Detské ihrisko

Revitalizácia detského ihriska

Projektu revitalizácie detského ihriska sa uskutočnil v termíne 05/2017 -10/2017. Tento projekt bol podporený dotáciou z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny-zlepšenie kvality životného prostredia na vidieku sumou 5 000,- EUR

Detail

Úradná tabuľa

20.02.2018 - 08.03.2018

Návrh VZN č.1/2018

12.02.2018 - 12.03.2018

Oznámenie o výrube SSE-D - Výzva