Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia finančná , správy a hospodárenia s majetkom obce

 • Predseda
 • Ing. Martin Snopko
 • Členovia
 • Katarína Snopková, Martina Malachovská

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia

 • Predseda
 • Teodor Škrabský
 • Členovia
 • Ján Snopko, Igor Mozola, Jaroslav Drapka

Komisia pre ochranu verejného poriadku

 • Predseda
 • Bc. Dominik Veselovský
 • Členovia
 • Mgr. Andrea Dobrotová, Petronela Dobrotová, Janka Veselovská

Komisia pre kultúru, mládež a šport

 • Predseda
 • Juraj Krnáč
 • Členovia
 • Ivan Baláž, Zdenka Balážová, Matej Dobrota ml., Natália Murgašová, Ing. Ľubica Koštiaľová, Dáša Sčensná, Jakub Snopko, Mgr.Danica Kukulová, Miroslava Krnáčová, Tatiana Stanislavová, Milan Zanovit, Iva Eremiášová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

 • Predseda
 • Ing. Ľubica Koštialová
 • Členovia
 • Teodor Škrabský, Bc. Dominik Veselovský