Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

26.10.2020

covid-19

COVID-19 celoplošné testovanie obyvateľov Horných Pršian 7.11.2020

COVID – 19 Testujeme prednostne len občanov Horných Pršian !!! Dňa 7.11.2020 / sobota/ sa v čase 8,00-12,00, 12,45-17,00 a 17,30-20,00 uskutoční testovanie na COVID-19 občanov obce Horné Pršany hlavne s trvalým, alebo prechodným pobytom v obci. Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas. Testovanie Antigénovým testom bude prebiehať v priestoroch volejbalového ihriska pri Obecnom úrade Horné Pršany, Horné Pršany č.11. Upozorňujeme, že v obci Horné Pršany bude prebiehať len jeden deň t.j. sobota !!! Od 15. októbra 2020 je je povinné nosenie rúšok viď. príloha

Detail

21.10.2020

vodárne

Stredoslovenská vodárenská a prevdzková spoločnosť upozorňuje

Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime od 22.10.2020 do odvolania

Detail

12.08.2020

sodb2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Tlačovú správu (TS) Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé dva mesiace sčítania.

Detail

24.06.2020

zaburinen

Výzva - upozornenie na zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov

Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pĺnohospodárskej pôdy,aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje zákon.

Detail

18.05.2020

erb

Oznam - úradné hodiny Obecný úrad Horné Pršany

Oznamujeme Vám, že od 18.05.2020 je obecný úrad otvorený podľa schválených otváracích hodín a podmienok úradu verejného zdravotníctva SR.

Detail