Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

30.11.2018

zimná údržba

Zimná údržba komunikácií

Vážení občania Horných Pršian. Blíži sa zimné obdobie, kedy obec ako správca miestnych komunikácií a BBRSC ako správca cesty III.triedy do centra našej obce /obrátka autobusu/ zabezpečujú odhŕňanie a posyp miestnych a regionálnych komunikácií . Udržiavanie zjazdnosti komunikácií v zimnom období nie je len záležitosťou správcov , ale malo by byť spoločným záujmom všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci. Týmto vyzývame občanov a podnikateľov parkujúcich svoje vozidlá na miestnej a regionálnej komunikácii pred svojimi domami a prevádzkami, aby ich počas zimného obdobia umiestňovali do svojich dvorov a garáží. Parkovaním na komunikáciách spôsobujú zúženie vozovky a zhoršenie prejazdu vozidiel zimnej údržby komunikácií, odvozu komunálneho odpadu a zabezpečeniu autobusovej dopravy do obce. Zároveň sa majitelia vozidiel parkujúcich na komunikáciách vystavujú možnosti ich poškodenia a prípadnej pokute za parkovanie na komunikáciách, ktoré nespĺňajú parametre na parkovanie vozidiel podľa cestného zákona .

Detail

19.11.2018

ošípané

Registrácia chovov hospodárskych zvierat-ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje na povinnosť obyvateľov pri registrácii chovov ošípaných. Všetky chovy ošípaných-teda aj tie, ktoré chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Viď. príloha

Detail

16.11.2018

zabíjačka

Domáce zabíjačky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje na povinnosť obyvateľov pri domácich zabíjačkách hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz nahlásiť aspoň jeden deň vopred. Viď. príloha

Detail