Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

23.01.2019

ošípané

Registrácia chovu ošípaných na vlastnú spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje na postup pri chove jednej ošípanej na vlastnú spotrebu a pri získaní ošípanej na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa.

Detail

20.12.2018

Zber odpadu

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a Obec Horné Pršany Vám oznamujú termíny zberu odpadu v 1. polroku 2019

Detail

18.12.2018

farebná abeceda triedenia odpadu

Ako správne triediť-separovať odpad

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom. Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera, vreca.

Detail

30.11.2018

zimná údržba

Zimná údržba komunikácií

Vážení občania Horných Pršian. Blíži sa zimné obdobie, kedy obec ako správca miestnych komunikácií a BBRSC ako správca cesty III.triedy do centra našej obce /obrátka autobusu/ zabezpečujú odhŕňanie a posyp miestnych a regionálnych komunikácií . Udržiavanie zjazdnosti komunikácií v zimnom období nie je len záležitosťou správcov , ale malo by byť spoločným záujmom všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci. Týmto vyzývame občanov a podnikateľov parkujúcich svoje vozidlá na miestnej a regionálnej komunikácii pred svojimi domami a prevádzkami, aby ich počas zimného obdobia umiestňovali do svojich dvorov a garáží. Parkovaním na komunikáciách spôsobujú zúženie vozovky a zhoršenie prejazdu vozidiel zimnej údržby komunikácií, odvozu komunálneho odpadu a zabezpečeniu autobusovej dopravy do obce. Zároveň sa majitelia vozidiel parkujúcich na komunikáciách vystavujú možnosti ich poškodenia a prípadnej pokute za parkovanie na komunikáciách, ktoré nespĺňajú parametre na parkovanie vozidiel podľa cestného zákona .

Detail