Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

31.05.2021

Nevyplatené dividendy za rok 2019 - URBÁR pozemkové spoločenstvo

Nevyplatené dividendy podľa zoznamu v prílohe za rok 2019 si môžu členovia spoločenstva prevziať u Ing.Jána Snopka po telefonickom dohovore na tel.č. 0918444202.

Detail

11.05.2021

Zmluva o uživaní poľovného revíru Ortúty

Zmluva o uživaní poľovného revíru Ortúty. z 26.4.2021

Detail

07.05.2021

zaburinen

Výzva - upozornenie na zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov

Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu pĺnohospodárskej pôdy,aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje zákon.

Detail

11.03.2021

vypaľovanie

Upozornenie - Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje : 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach

Detail

11.02.2021

sodb2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV OD 15.02.2021 DO 31.03.2021

Važení občania, prvý krát sa uskutoční sčítanie obyvateľov výlučne elektronicky, ktoré začne už 15.02.2021 aj na Horných Pršanoch. Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z

Detail