Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

27.11.2019

mikulas

Mikuláš na Horných Pršanoch

Obec Horné Pršany Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom. Dňa 7.12.2019 o 17,00 hod pri Vianočnom stromčeku na obrátke autobusu.

Detail

27.11.2019

zima

Zimná údržba komunikácií 2019-2020

Blíži sa zimné obdobie, kedy obec ako správca miestnych komunikácií a BBRSC ako správca cesty III. triedy do centra našej obce /obrátka autobusu/ zabezpečujú odhŕňanie a posyp miestnych a regionálnych komunikácií . Udržiavanie zjazdnosti komunikácií v zimnom období nie je len záležitosťou správcov, ale malo by to byť spoločným záujmom všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci. Týmto vyzývame občanov a podnikateľov parkujúcich svoje vozidlá na miestnej a regionálnej komunikácii pred svojimi domami a prevádzkami, aby ich počas zimného obdobia umiestňovali do svojich dvorov a garáží. Parkovaním na komunikáciách spôsobujú zúženie vozovky a zhoršenie prejazdu vozidiel zimnej údržby komunikácií, odvozu komunálneho odpadu, verejnej autobusovej doprave do obce a v konečnom dôsledku aj ostatným spoluobčanom - vodičom.

Detail

13.11.2019

logo MVSR

Voľby do NR SR 2020

Informácie o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 -Rozhodnutie predsedu NR SR -Informácie voĺba poštou -Informácie volič

Detail

02.09.2019

mv sr

Kamerový systém obce Horné Pršany

Na základe projektu bol v mesiaci august 2019 vybudovaný Kamerový systém obce Horné Pršany. Na realizáciu bola poskytnutá dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018. Výška poskytnutej dotácie 6 700,- EUR.

Detail

08.07.2019

požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchraného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica od 8.7.2019 10,00 hod do odvolania.

Detail