Navigácia

Obsah

VITAJTE NA STRÁNKE

OBCE HORNÉ PRŠANY

Aktuálne

21.07.2021

Nebezpečný odpad

Zber nebezpečného a elektro odpadu 2021

Oznamujeme Vám, že dňa 26.-27.07.2021 do 7,00 t.j. utorok bude v našej obci organizovaný odvoz a zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Zber bude realizovaný z jedného miesta a to Obecný úrad Horné Pršany, Horné Pršany 11.

Detail

22.06.2021

hasiči

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica od 21.06.2021, 12.00 hod do odvolania

Detail

22.06.2021

Pozemkové spoločenstvo Cúdenice

Výbor pozemkového spoločenstva Cúdenice zvoláva zasadnutie zhromaždenia spoločenstva, ktoré sa bude konať 24.07.2021 t.j. sobota v sále KD Malachov, Ortútska cesta 145, od 9,00 hod.

Detail

31.05.2021

Nevyplatené dividendy za rok 2019 - URBÁR pozemkové spoločenstvo

Nevyplatené dividendy podľa zoznamu v prílohe za rok 2019 si môžu členovia spoločenstva prevziať u Ing.Jána Snopka po telefonickom dohovore na tel.č. 0918444202.

Detail

11.05.2021

Zmluva o uživaní poľovného revíru Ortúty

Zmluva o uživaní poľovného revíru Ortúty. z 26.4.2021

Detail